top of page
pxfuel (1).jpg

 פרויקט שמירה  

הפעולה שלך, השריון שלהם.

משפחות ישראליות נטבחו, כפרים הוחזקו כבני ערובה, ערים ברחבי ישראל הופצצו וחיילים נטבחו.

 

אלפי חיילי צה"ל וחיילי מילואים נקראו והוקפצו מאז לתפקיד. ישראלים החלו מיד להפיץ רשימות של שמות של חיילים ושל נעדרים, פצועים שצריכים תפילות ברשתות החברתיות ובהודעות לא רשמיות.

 

כדי לגבש מאמצים של רשימות בודדות ופוסטים במדיה חברתית, השקנו מחדש את פרויקט "השמירה".  פרויקט שמירה הוא מערכת מרוכזת להתאמה לשמות* של חיילי צה"ל, ישראלים נעדרים, פצועים ואנשים בסכנה עם אנשים ברחבי העולם. 

 

 ה-ShmiraProject.com משלב בין משתתף לחייל צה"ל או חייל מילואים בשירות פעיל.

 אתה, המשתתף, תתחייב לעשות מצווה (מעשה טוב) החל מתפילה ללימוד תורה לצדקה ולמעשי חסד פשוטים. בזכות חיילך או אדם בסכנה.

 

המילה "שמירה" בעברית המודרנית,פירושה "הגנה" בעברית הישנה, פירושה חובת שמירה ומשמרות פיזיות.  נמשיך בתרגול העתיק של זיווג קרב פיזי עם קרב רוחני.

 

 כאשר פרויקט שמירה הושק לראשונה במהלך מלחמת עזה ב-2014, התוכנית הגיעה ליותר מ-70,000 איש מ-35 מדינות.  כיום, תוך מינוף ההתקדמות הטכנולוגית, טווח ההגעה שלנו הוא בלתי מוגבל.

 

 הצטרפו לפרויקט שמירה. מצוותך היא השריון שלהם. זו חובת שמירה עבור כולנו.

 

 ____

 *כאמצעי זהירות, אנו משתמשים רק בשם הפרטי של החייל ובשם הפרטי של אמו. התפילה היהודית משתמשת תמיד בשם האם של האדם בסכנה.

bottom of page