top of page
< Back

וחי בהם

זו ההזדמנות שלך לעשות משהו שבאמת חשוב. "וחי בהם" מתחייבת ליצור בעזרתכם כיפת ברזל רוחנית. זה פשוט, כרגע אתה יכול להתחבר לחייל 1:1. התפילות, המעשים הטובים והמצוות שלך באמת עושים את ההבדל!

וחי בהם

vichai

bottom of page